Tublee | สนใจลงทุน
22564
single,single-portfolio_page,postid-22564,siteorigin-panels,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled, vertical_menu_hidden,vertical_menu_hidden_with_logo, vertical_menu_width_260,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

สนใจลงทุน

        การทำธุรกิจกับทางซาลาเปาทับหลีประกายจันทร์นั้น ถือเป็นการลงทุนที่ใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพียงท่านหาทำเลขาย (ต้องไม่อยู่ใกล้ร้านของเราที่มีอยู่แล้ว)  มาทำสัญญา และชำระค่าประกันสินค้าตามวงเงินที่มีการตกลง

ข้อตกลง และเงื่อนไขสำหรับลูกค้าขายส่ง โปรดอ่าน และทำความเข้าใจโดยละเอียด

 1. ทางซาลาเปาทับหลีจะเก็บค่าแรกเข้าเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท และค่าอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งในที่นี้ไม่รวมโต๊ะ และตู้เย็นซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของทางผู้สนใจลงทุน

 2. การสั่งสินค้าจากทางร้านฯ ควรสั่งเพื่อขายเพียงวันต่อวันเพื่อความสดใหม่ของสินค้า หรือไม่เกิน 2 วัน

 3. ห้ามนำสินค้าอื่น หรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันมาขายร่วมกับสินค้าของทางร้าน โดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางร้าน
  หากท่านขายสินค้าอื่นอยู่ก่อน กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบก่อนทำสัญญา

 4. ระบุทำเลในการขายที่แน่นอน ไม่ควรเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนทำเลขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากทางร้านฯ

 5. ท่านต้องได้รับการแนะนำจากทางร้านฯ ในการปฏิบัติจนเข้าใจดี ก่อนที่ท่านจะนำสินค้าของทางร้านไปขาย

 6. หากต้องการเซ้ง หรือโอนร้านให้กับผู้อื่น ต้องแจ้งให้ทางร้านทราบ และให้ผู้นั้นติดต่อกับทางร้านฯ ก่อนทำการขาย

 7. การดูแลความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์การขาย และป้าย เป็นหน้าที่ที่ท่านไม่ควรละเลย

 8. การสั่งสินค้าไม่ควรเกิน 18.00 น. เพื่อส่งในช่วงเช้า การสั่งสินค้านอกเหนือเวลาดังกล่าวทางร้านฯ อาจจะไม่สามารถส่งสินค้าตามจำนวนที่ท่านต้องการ

 9. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรอรับสินค้าด้วยตัวเอง ท่านต้องจัดหาสถานที่ๆ ปลอดภัย สะอาด และสะดวกต่อการส่งของ
  ทางร้านไม่รับผิดชอบหากสินค้าเสียหาย หรือสูญหายหลังการส่งทุกครั้ง

 10. หากสินค้าของทางร้านเกิดการเสียหาย สูญหายระหว่างการส่ง หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน กรุณาส่งกลับมาทางร้านฯ
  เพื่อให้ทางร้านพิจารณา และชดเชยให้ท่านในการสั่งสินค้างวดต่อไป

 11. หากพนักงานไม่สุภาพ ส่งสินค้าไม่ครบจำนวน หรือไม่ได้คุณภาพ ส่งไม่ตรงเวลา หรือเหตุบกพร่องอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
  กรุณาแจ้งที่เบอร์ 081-903-7820 

 12. การชำระเงิน หรือโอนเงินต้องตรงต่อเวลาที่กำหนด หากไม่สะดวกกรุณาโทรแจ้งที่ 081-903-7820
  มิฉะนั้นทางร้านฯ จะงดส่งของให้ท่านเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการติดต่อจากท่าน หรือได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อย

 13. การเลิกขาย ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 15 วันหลังจากการสั่งสินค้าครั้งสุดท้าย มิฉะนั้นเราจะปฏิบัติตามข้อ 14

 14. หากท่านไม่ทำตามสัญญาข้างต้น หรือมีความฉ้อฉน หรือไม่สุภาพ ทางร้านฯ ถือสิทธิ์ในการยึดอุปกรณ์
  และยึดเงินมัดจำตามความเสียหายที่ท่านได้กระทำ

 15.  ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทั้งหมดตามความเหมาะสม และสถานะการณ์